Strážov

  • ČičmanyMájový výlet do Strážovských vrchov, teraz to bolo pokračovanie Cesty hrdinov SNP zo Zliechovacez Strážov do dediny Čičmany a cez sedlo Javorinky, Javorinu, popod Čelo a Homôlku do Fačkovského sedla.

    Ráno vlakom z Bratislave po šiestej, prestup v Trenčíne a Ilave. V Ilave som myslel, že v miestnom Lidli doplním nejaké tekutiny, ale Lidl je po novom presťahovaný a tak zostala iba otvorená krčma s kofolou a WC. Príchod do Zliechova pred desiatou hodinou. Ešte počkať, kým sa preladia satelity a vyrážam.

    Nakoľko túra viedla cez najvyšší vrch Strážovských vrchov do malebnej dedinky Čičmany, výlet by som pracovne nazval ako Zlet k perníkovej chalúpke.