Záruby

  • Hrad KorlátkoZ Bratislavy autobusom do Jablonice. Odtiaľ žltou značkou cez Dúbravua Pod Lipovým vrchom na Rozbehy. Okolo rozhľadnena Rozbehoch, chaty KST na hrad Korlátka. Okolo veterného parku, Českou cestou cez Hrubý Kamenec k vodnej nádrži Buková. Žltou na rozcestie Pod Ostrým Kameňom na hrad Ostrý Kameň a na Záruby. Zo Zárub zelenou cez Jahodník, okolo jaskyne Driny do Smoleníc. Autobusom do Bratislavy.

  • Pomerne pohodový októbrový výlet do okolia Smoleníc. Autobusom do Plaveckého Petra s prestupom v Malackách. V Plaveckom Petri som vystupoval netradične už pri krčme (ale ešte nebola otvorená). Odtiaľ údolím potoka Hrudkyk vodnej nádrži Buková. Počasie bolo síce slnečné, ale trochu chladné a tak tie davy okolo priehrady nemali plavky, ale slušivé maskáčové rovnošaty a namiesto opaľovacích krémov im z košíkov trčala žranica pre ryby. Teda tým som chcel povedať, že aj bufet na Brezinskej strane bol zatvorený.

  • Ostrý kameňSobotňajší jesenný výlet zo Smoleníc cez Havraniu skalu, Havranicu, Záruby, Brezinky, Amonovu lúku, Roštún a sedlo Skalka do Rohožníka. Pôvodne som tento úsek Cesty hrdinov SNP išiel iba po Mesačnú lúku, odkiaľ som uhol do Častej. A tak som bol zvedavý, ako prejdem ešte trochu ďalej, cez Roštún až po sedlo Skalka (a dolu na bus do Rohožníka). Autobusom z Bratislavy o 7:20 a tak pred deviatou vyrážam.

  • Výlet autobusom do Smoleníc. Marec 2014. Výstup pri Obecnom úrade (OcÚ). Odtiaľ pár desiatok metrov po chodníku popri ceste k TZT. Tu doľava hore, okolo kostola po asfaltke do zámockého parku.

    Trasa môjho výletu sčasti kopírovala Štefánikovu magistrálu, ktorá je západnou časťou Cesty hrdinov SNP vedúcej od Devína na Duklu (alebo aj naspäť).