Nie všetky výlety sú zaujímavé. Niektoré iba trochu. Ale prípadne aj na týchto je čo obdivovať či ukázať.

December 2015

Zo Záhorskej Bystrice cez Marianku, Svätý vrch a Cerovou dráhou na Patrónku

Trasa výletu na MAPE

Cerová dráha je lesný chodník traverzujúci svahy Hraboviny, Hrubého vrchu a Hrubého Drieňovca, t.j. kopcov na ľavej strane cesty od Železnej studničky po Malý Slavín (ľavá strana pri pohľade od Patrónky nahor). V súčasnosti je tento lesácky obslužný chodník vyznačený ako cyklocesta. Cestou ma predbiehali 4 kusy bajkov aj s príslušenstvom.


Zo Záhorskej Bystrice cez Stánisko a Kačín na Patrónku

Trasa výletu na MAPE


Zo Záhorskej Bystrice cez Marianku, Svätý vrch, Biely Kríž, Félixovu studničku, lom nad Borinkou, Medené Hámre a Biely Kríž do Rače

Zaujímavosťou je najmä lom nad Borinkou, kde sú v súčasnosti vyborhákované nejaké lezecké cesty.

Klčovanice

Bystrické

Biely kríž

Z Bieleho kríža na Medené Hámre

Félixova studnička

Krížom k lomu na Medených Hámroch

Medené Hámre

Medené Hámre

Medené Hámre

Medené Hámre

Trasa výletu na mape

 


Podobné články