Tu budem uverejňovať zaujímavé fragmenty z výletov v Malých Karpatoch - tie, ktoré nemajú samostatný článok


Lom z Obory na Pajštún

V pozadí Stupava

Kozlisko

Jeseň v Malých Karpatoch nad Limbachom

Šenkárka

Šenkárka

Hrabovina

Strom v Malých Karpatoch

Vajspeter

Kamenné tváre

Malé Karpaty

Ďateľ prostredný

Vysielač Kamzík - tadiaľto som už dávno nešiel

Severka neďaleko prameňa Chladná

Dolný Červený kríž

Dlhá lúka a čudo na strome. Ale kde je Ivan?

Záver roka 2017 na Železnej studničke

Železná studnička

Poklona stromov

Nechýba im na tej značke niečo? :-)


 

Z obce Doľany cez Roštún a Veľký Petrklin do Rohožníka

Trasa výletu na mape

Doľany

Doľany

Doľany - posedenie

Doľany - smerom na horáreň Zabité

Nad horárňou Zabité smerom na Sklenú Hutu

Pri obrázku

Pohľad z hrebeňa Roštúna - to prvé sedlo zľava vedie do obce Doľany

Vysoká z hrebeňa Vápennej (Roštúna)

Roštún

Roštún

Stúpanie na Veľký Petrklín

Stúpanie na Veľký Petrklín

Stúpanie na Veľký Petrklín

Vajarská


Z Rače cez Biely kríž a Babu do Pezinka

Trasa výletu na mape

Za Bielym krížom

Somár predo mnou

Somár - VVP Turecký vrch

Somár

Konské hlavy

Konské hlavy - vpravo Veľká Homola s vyhliadkou

Konské hlavy - vľavo od pravého stromu vidno stožiade na babe a vpravo od toho istého stromu stožiar na vrchu Čmelok

Pred Babou

Z Baby do Pezinka

Pezinok


Marcový výlet z Peknej cesty cez Vaispetra ku Kamenným tváram a Brichtovi

Pekná cesta

Vajspeter

Kamenné tváre

Kamenné tváre

Florian Brichta - tak rozmýšlam, či ten chlap snáď nebude ešte porád zemrelý :-)


 

Čierny vrch (alebo krásny vrch) - (marec 2017)


 

Kamenné tváre (február 2017)


 

Hrabovina (január 2017)


Vyhliadka pod Kamzíkom (január 2017)


Podobné články