Brezová pod BradlomZ Bratislavy do Brezovej pod Bradlom autobusom. V Brezovej pod Bradlom okolo tržnice a WC na námestie k rozcestníku. Tam doprava červenou značkou (Štefánikova magistrála) na začiatok obce k pumpe a šikmo doľava k rozpadnutému rekreačnému zariadeniu Mladosť. Asfaltom prudko hore na Dlhé Rovne. Odtiaľ ešte asfaltom na najbližší kopec a ďalej príjemnou lesnou cestou cez Skalie až po odbočku k Dobrovodskému hradu. Prechádzka k hradu a návrat na rovnakú odbočku. Klesanie do dediny Dobrá Voda. Zaujímavý cintorín. V Dobrej Vode otvorená krčma. Trochu nakyslastý Bažant, ale funkčné WC. Pokračovanie asfaltom cez dedinu na Mihalínovú a neskôr úmorným asfaltom k horárni Dolná Raková (ŽST Buková). Cez kopec do dediny Cerová a asfaltom cez Bukovú, okolo kameňolomu a Bukovej-Mlynov na lesnú cestu smer Záruby. Odtiaľ hore až na rozcestie so žltou pod Havraňou skalou. Nakoľko sa koleno znova začalo ozývať, spod Havranej skaly som to zvrtol rovno dole do Smoleníc.

Z Brezovej pod Bradlom do Dobrej Vody

Prvá možnosť občerstvenia je hneď v Brezovej pod Bradlom. Hneď pri autobusovej stanici je Tesco, opodiaľ sa váľa Jednota. Na námestí nejaké obchody, možno aj reštaurácie. Smerom na Dobrú vodu ešte pumpa v parku Jana Husa, na tej však svieti nálepka, že je nepitná. Posledná možnosť je na čerpacej stanici pri odbočke na Mladosť. Ďalšia a posledná možnosť bola až v Dobrej Vode. Najskôr na cintoríne, ale tu tiež neviem, či je pitná. Hlavnou je krčma pod kostolom. Tu bola pitná predovšetkým čapovaná pivná voda, aj keď na môj vkus trochu kyslá.

Brezová pod Bradlom, pohľad smerom na Bradlo

Brezová pod Bradlom, pohľad smerom na Dobrú Vodu

Brezová pod Bradlom, pamätník Jána Husa

Brezová pod Bradlom, Výpadovka na Jablonicu. V pozadí benzínová pumpa, kde sa odbočuje doľava

Brezová pod Bradlom, RS Mladosť

Asfaltka do kopca na Dlhé Rovne

Dlhé Rovne

Dlhé Rovne

Dlhé Rovne

Cestička na Skalie

Cestička na Skalie

Skalie

Slopy

Zo Slopov k Dobrovodskému hradu

Hrad Dobrá Voda

Hrad Dobrá Voda

Hrad Dobrá Voda

Hrad Dobrá Voda

Hrad Dobrá Voda

Hrad Dobrá Voda

Starý židovský cintorín

Cintorín v Dobrej Vode

Dobrá Voda


Z Dobrej Vody po horáreň Dolná Raková

Na tomto úseku som na studničku nenarazil. Občas som prechádzal všelijaké potôčky či potôčiky, ale zákal, prípadne aj ropné škvrny od citlivo použitých lesných kolesových traktorov ma nedokázali presvedčiť. Nakoľko medzi Mihalínovou ŽST Buková sa nachádzajú nejaké chaty, pitná voda sa tu určite niekde objavuje.

Dobrá Voda

Pohľad na Dobrovodský hrad

Kríž nad Dobrou Vodou

Od Dobrej Vody na Mihalinovú

Z Mihalínovej na ŽST Buková

Začiatok dlhej asfaltky až po ŽST Buková

Pred ŽST Buková, pohľad na Záruby

Z prejazdu ponad trať

Cesta k ŽST Buková

Pri horárni Dolná Raková (ŽST Buková, 3 min.)


Od horárne Dolná Raková do Smoleníc

Ani tu som nenarazil na studničku. Pre skalných možno potôčiky v Trnávke a Buková-Horné Mlyny. Občerstvenie teda až v Smoleniciach (reštaurácie, obchodíky, prípadne bufet a zmrzlina pri zastávke pred obecným úradom).

Cesta od horárne Dolná Raková popri obore k Trnávke

Odbočka nad oborou

Trnávka

Trnávka

Buková, kameňolom

Nad Bukovou, hornými mlynmi

Smerom na Záruby od Bukovej

Chodník pod Havraniu skalu

Rozcestník so žltou pod Havraňou skalou

Pod Havraňou skalou

Smolenický park

Záruby

Po celej trase som nevidel studničku, ale možno som si iba nevšimol. Občerstvenie v Brezovej pod Bradlom (Tesco, Jednota, reštaurácie), v Dobrej Vode (Reštaurácia, voda na cintoríne...)  a potom už iba v Smoleniciach. Potôčiky a žaburince po ceste nevyzerali moc vábne.

Trasa výletu na MAPE


Stefanynka pred cestou (rok 2014)

Odchod autobusom z Bratislavy 6:55 (PO-SOB) (nást. 41), smer Myjava. Výstup Brezová pod Bradlom. Odtiaľ červenou k Havranej skale a modrou do Smoleníc. Trasa dlhá približne 33 km. Predpokladaný únik z trasy: Dobrá Voda (autobus), Buková (vlak, bus).


Podobné články