Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou
Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou

(2021 - doplnené foto z Patsos gorge, Eleuterny aj výhľady od jaskyne Melidoni) Auto som mal požičané na dva dni, nakoľko druhý výlet som mal naplánovaný hodne skoro. Keďže prvý deň mali auto priviezť až o 9. hodine, celodenný výlet na poludňajšom slnku až na Psiloritis a naspäť by som už asi nestíhal. A tak som hľadal aj nejaké kratšie alternatívy. Do toho vziať do úvahy, kde som ešte nebol, čo by som chcel vidieť - zostalo asi 52 cieľov. To by som potreboval auto na ďalších minimálne 21 dní, ale nakoľko som nemal ani toľko ubytovania, tak som si vybral iba niekoľko.

Od pôžičovne po roklinu Agios Antonios (Patsos gorge)

Nakoľko moja prvá cesta viedla cez Rethymno, zvolil som návrat od pôžičovne Voyager okolo nášho hotela a starou cestou až do Rethymna. Čím bližšie k Rethymnu, tým väčšie zápchy. Navyše autobusy vykladajúce nových turistov, miestna autobusová doprava zberajúca ľudí do centra, skútre, turisti prebiehajúci cez cestu a tak.

Správnu odbočku som si síce na mape pozrel, ale poznáte to - v reáli križovatka vyzerá úplne inakšie ako na mape. No a ešte pribudli aj úplne nové križovatky, a tak som tú moju križovatku prešiel. Uvedomil som si to hneď za ňou, ale nakoľko som nechcel zmätkovať, pokračoval som po druhú križovatku. Tu odbočil doľava hore, pri miestnom kostole sa otočil a pár sto metrov sa vrátil, aby som na druhýkrát odbočil správne. Popod miestnu Nationalroad som sa dostal na druhú stranu a tu mierne tápajúc som zvolil prvú križovatku rovno. Našťastie, bola to tá správna cesta. Potom už iba stúpajúc až na najvyšší bod trasy, aby som za horizontom uvidel priehradu Potami damm, ktorá sa nachádza neďaleko môjho prvého cieľa - rokliny Agios Antonios. Ešte cesta do údolia po mierne šmykľavých bobkoch, na väčšej križovatke s množstvom oviec mierne doprava a voľakedy veľmi dobrou cestou hore. Dnes by som ju už ako veľmi dobrú nenazval. Dosť sutiny zosunutej hlavne v zákrutách. Cestou k rokline som ešte dvakrát stretol stádo oviec. Ich pastieri ich hnali rovno po ceste, pričom sami boli na skútri. U nás som takýchto honelníkov teda nestretol, aj keď uznávam, že v tej horúcej, kamenistej a pichľavej krajine by to ten chlapík nemal jednoduché.

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Roklina Patsos je pri tej priehrade. Vľavov pozadí  pohorie Psiloritis
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Roklina Patsos je pri tej priehrade. Vľavo v pozadí pohorie Psiloritis

Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou
Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Príchod cez údolie
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Príchod cez údolie

Odbočka k rokline Agios Antonios bola v pohode, parkovacie miesta na kraji voľné, ale poučený skúsenosťou spred dvoch rokov som tátoša zapichol až dolu na parkovisku. Z neďalekého kostola sa tlmene ozývalo zlovestné mumlanie, ale to možno iba zaklínali dusný deň.


Roklinou Agios Antonios (Patsos gorge)

Chodníčkom s pár drevenými schodíkmi som sa dostal až ku kostolíku svätého Antonína (Agios Antonios) pod skalou. Po svätom je roklina nazvaná, prípadne ju ešte volajú aj Patsos gorge podľa dediny Patsos povyše.

 

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Ja som prichádzal cez južný vstup (vpravo) a roklina je na severnom vstupe (vľavo)
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Ja som prichádzal cez južný vstup (vpravo) a roklina je na severnom vstupe (vľavo)

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Vstup
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Vstup

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Po kostolík Antoniosa sa pár schodíkov našlo.
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Po kostolík Antoniosa sa pár schodíkov našlo

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Kostolík Agios Antonios a Hermes
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Kostolík Agios Antonios a Hermes

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

V Grécku pod previslými skalami stavajú takéto kostolíky často. Napríklad som ich stretol v rokline Enipea pod Olympom, v rokline Platania i inde. Zaujímavá je skala nad kostolíkom i prepletené korene stromov na tejto skale.

Roklina Agios Antonios, kostolík sv. Antonína. Kréta so Stefanynkou
Roklina Agios Antonios, kostolík sv. Antonína. Kréta so Stefanynkou

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Kto to striebro ukradne, tomu ruka upadne...
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Kto to striebro ukradne, tomu ruka upadne...

Od kostolíka rovno ďalej po známom chodníku cez amfiteáter a dolu až k drevenému mostíku ponad roklinu.

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Prístup od kostolíka k druhej časti (k amfiteátru)
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Prístup od kostolíka k druhej časti (k amfiteátru)

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Vpravo hore vyhliadka
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Vpravo hore vyhliadka

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Pod vyhliadkou
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Pod vyhliadkou

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Amfiteáter
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Amfiteáter

Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou
Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Od amfiteátra k mostíku do rokliny
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Od amfiteátra k mostíku do rokliny

Je potrebné povedať, že mostík rokliny Agios Antonios pri Patsose už nebol v najlepšom stave, drevené zábradlie už bolo dosť spráchnivené a na mnohých miestach sa kývalo, niektoré priečky odišli už asi pred časom. Ale prešiel som ho nielen ja, ale aj pár ľudí za mnou.

Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou
Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Za mostíkom na druhú stranu rokliny, tu poza veľký kameň doľava, po drevenom rebríku s priečkami vzdialenými ako pre King-Konga na ďalšiu skalu. Tu som sa pred dvoma rokmi otáčal. Tentokrát som pokračoval ďalej ľavou stranou rokliny dolu po ďalších šikmo položených rebríkoch, držiacich len silou vôle a ešte podporených pár lankami navyše.

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Za mostíkom. Tu sa začínala samotná roklina
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Za mostíkom. Tu sa začínala samotná roklina

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Špagátiky
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Špagátiky

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. To nie je lanovka do údolia
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. To nie je lanovka do údolia

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Lavička so špagátikmi
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Lavička so špagátikmi

Trasa v rokline Agios Antonios viedla viac-menej korytom potoka. Tentoraz našťastie suchého. Voda sa držala iba na niekoľkých miestach, ale na niektorých miestach sa tečúci potok dostával aj na povrch. Teda tým chcem povedať, že tiekol, ale väčšinou pod povrchom.

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Veľký brat sa pozerá aj v rokline
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Veľký brat sa pozerá aj v rokline

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Miesta pod vodou sa v rokline Patsos dali obísť po skalách vľavo alebo prípadne vpravo. Cesta na takýchto miestach bola pomerne dobre vybudovaná, na pridržiavanie slúžilo väčšinou lano, lanko alebo šnúrka (občas som myslel, že od topánok). Túto feratu by som teda mohol nazvať aj ako lanata. Ak sa nedalo vpravo ani vľavo, tak na niektorých miestach sa dalo stredom po priviazanom rebríčku. Ten nebol nebezpečný, len bol niekedy problém zhora ho objaviť.

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Občas špagátiky vystriedalo aj skutočné lano. Najmä, ak bolo potrebné obísť nejaký zavodnený bazénik
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Občas špagátiky vystriedalo aj skutočné lano. Najmä, ak bolo potrebné obísť nejaký zavodnený bazénik

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Pohľad na bazénik od lana
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Pohľad na bazénik od lana

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Zvyšky pravekého potrubia
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Zvyšky pravekého potrubia

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Bazénik (so zaseknutým krokodílom)
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Bazénik (so zaseknutým krokodílom)

Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou. Pri návrate bol rebrík vidieť bez problémov. Pri ceste zhora dolu bol častokrát problém
Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou. Pri návrate bol rebrík vidieť bez problémov. Pri ceste zhora dolu bol častokrát problém

Voda v čase mojej návštevy - to bola iná káva. Pri každom kroku popri vode skákalo spod mojich nôh a z okolia do vody tisíc žiab. K tomu boli nad stojatou vodou asi tri milióny komárov. No a na dokreslenie hororovej atmosféry treba povedať, že v rokline bolo plno holubov a havranov. Tým nemyslím na fľakaté skaly, fľakaté oleandre a pod. Ale ak nado mnou vyletel holub, dva, tri, desať či viac holubov, prípadne aj havranov, tak som sa mohol aj pototo... (teda, niežeby útočili, ten hluk bol predovšetkým desivý).

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Pokračovanie lanaty
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Pokračovanie lanaty

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Tá podlaha jaskyne sa mi zdala trochu krivá
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Tá podlaha jaskyne sa mi zdala trochu krivá

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Pozostatky skalného dinosaura
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Pozostatky skalného dinosaura

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Ďalšie skamenelé morské tvory - žeby žralok a ryba v popredí?
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Ďalšie skamenelé morské tvory - žeby žralok a ryba v popredí?

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Skalný hranostaj?
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Skalný hranostaj?

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Korytnačka
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Korytnačka

Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou. Lano slúžilo iba na pridržanie, ak sa šmýkali skaly. Iba na jednom mieste poslúžilo aj na kolmý výstup/zostup po šmykľavej skale
Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou. Lano slúžilo iba na pridržanie, ak sa šmýkali skaly. Iba na jednom mieste poslúžilo aj na kolmý výstup/zostup po šmykľavej skale

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Pokračovanie lanaty. Dolu to išlo v pohode, hore sa trochu šmýkalo (trochu dosť)
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Pokračovanie lanaty. Dolu to išlo v pohode, hore sa trochu šmýkalo (trochu dosť)

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Posledná časť lanaty pred severným mostom
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Posledná časť lanaty pred severným mostom

Koniec Patsos gorge ústil pri betónovom mostíku s poľnou cestou. Ak nemusíte, hore sa neštverajte. Plno suti, šmykľavo a rovnaká cesta naspäť. A žiadne výhľady. Ale odtiaľto sa dá dostať do východiska nielen naspäť cez roklinu, ale aj ponad ňu. Ako je to schodné - na to sa ma nepýtajte.

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Most na severnom výstupe z rokliny. Patsos gorge je vľavo, priehrada vpravo (nebolo ju vidieť)
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Most na severnom výstupe z rokliny. Patsos gorge je vľavo, priehrada vpravo (nebolo ju vidieť)

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Pohľad do rokiny z mosta
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Pohľad do rokiny z mosta

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Srdcové hodiny
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Srdcové hodiny

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Aligátor na spiatočnej ceste
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Aligátor na spiatočnej ceste

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Toto trochu pripomína hrocha
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Toto trochu pripomína hrocha

Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Ukončenie rokliny pred dreveným mostíkom
Patsos gorge (Agios Antonios), Kréta. Ukončenie rokliny pred dreveným mostíkom

Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou. Návrat k drevenému mostíku
Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou. Návrat k drevenému mostíku

Po absolvovaní rokliny Patsos dolu a aj hore som vyšiel pri rovnakom kostolíku pod skalou, ako som bol dve hodiny predtým. Voda pred kostolíkom bola studená, pitná a chutná. Ale potom sa sem dovalil autobus s Rusmi a tak som utekal...

Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou. Prameň pri kostolíku svätého Antonína
Roklina Agios Antonios, Kréta so Stefanynkou. Prameň pri kostolíku svätého Antonína

Patsos gorge merala necelých 5 km (hore aj dolu) a trvala mi aj s fotením čosi cez 2 hodiny. Vrelo odporúčam.


Kláštor Arkadi (Moni Arkadi)

Z rokliny Agios Antonios pri Patsose som sa vydal ku kláštoru Arkadi, ktorý v tragických gréckych dejinách zohráva významnú úlohu. Teda, nie celé grécke dejiny sú tragické, myslím skôr na tie tragické momenty v dejinách, na ktoré dodnes gréci lákajú turistov. Trebárs také Thermopyli, dnešné Arkadi ale aj Melidoni o kúsok nižšie.

Gréci hovoria, že sa tu ukryli kréťania pred turkami a namiesto toho, aby sa vzdali, vyhodili sa všetci v prachárni (sklad pušného prachu) do luftu. Dodnes tú spomínanú pracháreň vrátane luftu uctievajú a kvôli tomu sa sem vozia turisti (no áno, ja som prišiel sám, ale bežne zo stredísk okolo Rethymna vozia záujemcov turistickými vláčikmi).

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Z cesty od Patsos gorge je možné spraviť si prehľad o rozľahlosti areálu
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Z cesty od Patsos gorge je možné spraviť si prehľad o rozľahlosti areálu

Treba dodať, že parkovisko pri kláštore Arkadi je zadarmo, vstup spoplatnený.

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Pohľad zvnútra na vstup aj s mníchom-biletárom
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Pohľad zvnútra na vstup aj s mníchom-biletárom

Miesto je to rozhodne zaujímavé a za návštevu stojí. Mňa zaujalo, kde našli toľko opracovaného kameňa v inak síce kamenitej, ale pustej krajine.

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou

Takmer po celom areáli sa môžete poprechádzať. Arkadi je síce obývané, ale sú voľne prístupné objekty aj miestnosti, kde sa môžete pozrieť.

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Vstup do mníškych ciel. Na zárubniach je zjavný štýl majstra Gaudího - samá vlnka, žiadna hrana
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Vstup do mníškych ciel. Na zárubniach je zjavný štýl majstra Gaudího - samá vlnka, žiadna hrana"

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. História - nehistória, svietiť sa musí. A zásuvka na mobil tiež príde vhod
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. História - nehistória, svietiť sa musí. A zásuvka na mobil tiež príde vhod

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Zariadenie mníšskej cely
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Zariadenie mníšskej cely

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Hospodárska časť obytnej bunky
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Hospodárska časť obytnej bunky

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou.
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou.
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou

Spomenutá pracháreň ma celkom neoslovila. Zarazili ma tie okná ústiace mimo objekt. Pokiaľ sa obrancovia uchýlili do tejto miestnosti, kde bol aj pušný prach, a vonku boli Turci, tak výbuch bol len otázkou času. Ale možno obrana už ani nebola cieľom.

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Pracháreň vyhodená do luftu.
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Pracháreň vyhodená do luftu

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Mne to okno na prachárni nejak nesedí
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou. Mne to okno na prachárni nejak nesedí

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou.
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou

Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou.
Kláštor Arkadi, Kréta so Stefanynkou

Viac o kláštor Arkadi


Cez Elefternu k jaskyni Melidoni

Od kláštora Arkadi som išiel obzrieť ďalšiu tragickú časť krétskej histórie odohrávajúcu sa v jaskyni Melidoni. Cestou som sa zastavil obzrieť časť historického miesta Eleuterna, aj keď je potrebné povedať, že som ho iba mierne míňal a na hlavné vykopávky som nešiel.

Eleuterna, Kréta - okolie cisterny
Eleuterna, Kréta - okolie cisterny

Eleuterna, Kréta - okolie cisterny
Eleuterna, Kréta - okolie cisterny

Eleuterna, Kréta - okolie cisterny
Eleuterna, Kréta - okolie cisterny

Eleuterna, Kréta
Eleuterna, Kréta

Eleuterna, Kréta
Eleuterna, Kréta

Eleuterna, Kréta
Eleuterna, Kréta

Eleuterna, Kréta
Eleuterna, Kréta

Eleuterna, Kréta
Eleuterna, Kréta

Eleuterna, Kréta
Eleuterna, Kréta

Eleuterna, Kréta. Pohľad na trojuholníkovú Stolistru a Psiloritis je za ňou vľavo
Eleuterna, Kréta. Pohľad na trojuholníkovú Stolistru. Psiloritis je za ňou vľavo


Jaskyňa Melidoni (Melidoni cave) a návrat do Sfakaki

Autom sa mi podarilo dostať do Peramy a odtiaľto už nebol problém dostať sa až na parkovisko pred jaskyňou Melidoni. Parkovisko zadarmo, WC k dispozícii, občerstvenie taktiež. Vstup do jaskyne spoplatnený. Vybavili ma nejakými prospektami, ukázali smer, kade ľahšie, a išiel som.

Tragédia tejto jaskyne v gréckych dejinách spočíva v tom, že je za miernym kopčekom. Teda keď sa v minulosti dovalili turci, tak si obyvatelia mysleli, že v jaskyni za kopčekom ich nenájdu. Našli. Keďže jaskyne bývajú pod zemou, teda dolu, povedali im podobrotky, aby vyšli hore. Keď nepomáhalo ani pozlotky, tak namiesto toho, aby ich vynášali po jednom hore, nahrnuli pred vchod raždie a zapálili ho.

Namiesto toho, aby gréci vyšli hore, išiel kysličník uhoľnatý dole.

Dnes je v jaskyni postavený oltár s krížom na pamiatku.

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou

Jaskyňa Melidoni má veľmi slabé osvetlenie. Lepšie povedané, osvetlenie by aj celkom ušlo, len keď tam dvaja turisti predo mnou spustili "bleskovú" paľbu do všetkých strán, tak sa mi tak zatmelo pred očami, že som asi 10 schodov ledva ustál. A to som bol naozaj rád, že som sa stihol zachytiť zábradlia a neskončil až dolu pri oltári :-). Prísť sem s autobusom plným smartfoňákov - tak som mŕtvy určite.

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou

Návštevný okruh je celkom dobre vybetónovaný a na zvyšku som už problém nemal. Treba povedať, že ja som väčšinou blesk nepoužíval, pretože na väčšie vzdialenosti bol na dve veci a pri fotení bližších kazil atmosféru. Teda aj fotky z ruky s dlhými časmi sú trochu roztrasené, ale aby ste si vedeli spraviť názor myslím stačia.

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so StefanynkouAAA


Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou Pohľad od jaskyne Melidoni na Psiloritis
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou Pohľad od jaskyne Melidoni na Psiloritis

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou. Vstup do jaskyne Melidoni
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou. Vstup do jaskyne Melidoni

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou. Pohľad od vstupu do jaskyne
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou. Pohľad od vstupu do jaskyne

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou. Pravý kopec je Stolistra, ľavý je Psiloritis
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou. Pravý kopec je Stolistra, ľavý je Psiloritis

Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou. Stolistra je odfiltrovaná dáždnikom, vynikne Psiloritis
Jaskyňa Melidoni, Kréta - výlet so Stefanynkou. Stolistra je odfiltrovaná dáždnikom, vynikne Psiloritis


Od Melidoni som sa vrátil autom do Perama a cez Panormo do hotela